top of page

NANO GÜMÜŞ
TEKNOLOJİSİ

Anti-biyosidal özelliği sebebiyle kullanımı antik çağlardan günümüze kadar uzanan gümüş; ilk olarak Fenikeliler ardında da Grek ve Romalılar tarafından, Su, şarap ve sirke gibi sıvıların tazeliğini yitirmemesi için gümüş kaplarda muhafaza edilmiştir. Nano-gümüş tanecikler ise makro ölçekteki gümüşe kıyasla sahip oldukları yüksek yüzey alanı sayesinde, az miktarları bile uygulandığı yüzey üstünde günler boyu zararlı mikro organizma oluşumunu engellemektedir.
 

Nano-gümüş, dezenfektan ürünler için “oyunu değiştiren” bir teknoloji olarak ortaya çıkmıştır. Nano gümüş dezenfeksiyonu, çeşitli virüs ve bakteriler üzerinde % 99,99 etkiye sahip, yüksek teknolojili bir sterilizasyon ürünüdür.  Genellikle 50 nanometreden küçük gümüş taneleri içermektedir ve bakteri-virüslerin tamamını, uzun süreli olarak etkisiz hale getirmektedir. Buna ek olarak, nanopartiküller alkol gibi uçucu değildir, yüzeylere yapışırlar ve kaplama görevi görmektedirler. 

Gümüş nanopartiküller, bakteri ve patojenlerin % 99.99'una karşı doğal bir kalkan görevi gören doğayı taklit eder. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda, nano gümüşün hemen hemen tüm bakteri ve virüs türlerini (% 99.99) sadece birkaç dakika içinde öldürebildiği, ayrıca toksik olmadığı ve insan vücuduna zararlı olmadığı test sonuçlarıyla kanıtlanmıştır.

 

Nano boyuttaki gümüş tanecikler, sahip oldukları etkili korumayı hacimlerine karşılık gelen yüzey alanına borçludurlar. Bu sayede büyük boyuttaki gümüşe oranla nano gümüş tanecikler çeşitli mikro-organizmaların DNA, enzim veya yapıtaşlarının yapısını bozarak organizmanın işleyişini sonlandırmaktadır.

Nano gümüş içermeyen diğer dezenfektanlar (alkol bazlı) farklı bir kategori ve uygulama olup, pazarlama açısından ortak kullanım alanları ve etki gücü nano gümüşe kıyasla çok fazla değildir. Alkol bazlı dezenfektan ürünlerinin etkisi, uygulama yüzeyindeki mevcut bakterileri öldürmekle sınırlıdır. Nano gümüş teknolojisi mevcut bakteri ve virüsleri öldürmekle kalmayıp, adeta gümüşten bir kalkan görevi oluşturarak uygulandığı yüzeyde yeniden gelecek bakteri, virüs ve mantar oluşumuna uzun süreli engel olmaktadır. Nano boyutun gümüşe kazandırdığı Anti-biyosidal özelliğin yanında malzemenin birçok farklı fiziksel özelliğini de geliştirmektedir.

Nano Gümüş Teknolojisi; hijyen sistemleri, sağlık ürünleri, elektronik, karbon veya karbon bloklar, tekstil, metaller, ahşap, seramik, cam, kağıtlar, plastik reçineye karıştırma, fiber vb. farklı ürün ve üretim teknolojilerinde kullanılabilir.

bottom of page